wersja polska
wersja angielska

Ustnie

Ze względu na złożoność zagadnienia jakim jest tłumaczenie konferencyjne, postanowiłam zamieścić na mojej stronie kilka terminów, aby pomóc Państwu w wyborze odpowiedniego rodzaju tłumaczenia:

  1. Tłumaczenie kabinowe - tłumaczenie symultaniczne, które odbywa się w kabinie. Tłumacze zawsze pracują w parach i zmieniają się co pół godziny, gdyż tłumaczenie kabinowe pochłania wiele energii i wymaga dużej koncentracji. W czasie gdy jeden tłumacz dokonuje przekładu, drugi nieustannie monitoruje jego pracę, notuje liczby i nazwiska.
  2. Tłumaczenie konsekutywne - rodzaj tłumaczenia ustnego, w którym najpierw wygłaszany jest tekst źródłowy, a dopiero później następuje jego przekład.
  3. Tłumaczenie liaison - rodzaj tłumaczenia ustnego, w którym podobnie jak w przypadku tłumaczenia konsekutywnego najpierw wygłaszany jest tekst źródłowy (zaledwie 1-3 zdania), a następnie tłumacz dokonuje przekładu.
  4. Tłumaczenie szeptane (szeptanka, z fr. Chuchotage) - najstarszy rodzaj tłumaczenia symultanicznego. Tłumacz siedzi koło odbiorcy i szepcze mu „do ucha”. Ten rodzaj tłumaczenia symultanicznego odbywa się bez użycia kabiny.

Współpracuję z profesjonalnymi tłumaczami konferencyjnymi, co jest gwarancją wysokiej jakości tłumaczenia.

W tłumaczeniach ustnych ważny jest zarówno przekład na język obcy, jak i na język ojczysty. Czystość języka, odpowiedni rejestr, intonacja i ton głosu sprawiają, że tłumaczenie ustne jest bardzo dobre, a wówczas sam tłumacz staję się „niezauważalny”.

Zawsze zwracam uwagę na wszystkie te aspekty, rzetelnie przygotowuję się do tłumaczenia i staram się być „niezauważalna”, by klienci byli w pełni zadowolenia z tłumaczenia z języka angielskiego i mogli skupić się tylko i wyłącznie na rozmowach biznesowych, wystąpieniach czy konferencjach.