wersja polska
wersja angielska

Referencje

KKS Lech Poznań SA, 'III Konferencja Trenerów Piłki Nożnej Lech Conference"

Urząd Miasta Poznań, Konferencja "Migracje mieszkańców dużych miast"

Zjazd Analityków Finansowych Europy Środkowo-Wschodniej, Access 2

Konferencja "Świat przyjazny starości"

Wing Consult

Centrum Strategii Obywatelskiej

Praktyki w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej